27.4. 2022

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie konferencie

09:15 - 09:45

Ako dať podnikanie do súladu s človekom a prírodou?

Ján Košturiak, IPA Slovakia, s.r.o.
09:45 - 10:15

Transformačné trendy a udržateľné podnikanie

Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
10:15 - 10:45

Modularita a budúci svet

Hlavné témy prednášky:
- Budúcnosť je lokálna
- Cirkulárna ekonomika
- Udržateľnosť
Tieto tri témy sú ukázané na konkrétnych príkladoch využitia modulárnej výstavby.
Stanislav Martinec, KOMA MODULAR s.r.o.
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 11:45

Podnikateľské princípy v spoločnosti Sonnentor

Prednáška bude súhrnom príbehov a svedectiev o hľadaní cesty ako podnikať lokálne a trvalo udržateľne a ako sa učiť vniesť hodnoty a ľudskosť do života firmy.
Josef Dvořáček, SONNENTOR s.r.o.
11:45 - 12:15

Slepá škvrna podnikania

V modernej spoločnosti sme uverili tomu, že naše rozhodnutia sú slobodné, t. j. že sa rozhodujeme nezávisle na ostatných a naše šťastie je do veľkej miery dôsledkom našich rozhodnutí. Skutočnosť je však iná. To, ako sa rozhodujeme je podmienené našou výchovou, traumami, chovaním okolia a kultúrou, ktorej sme súčasťou. Sme menej slobodní než si myslíme. Rovnako tak aj naše podnikanie nie je ani zďaleka tak slobodné, akoby sme si mysleli. Naše podnikateľské rozhodnutia sú spolu riadené skrytým "softwarom", ktorý má fascinujúcu dynamiku a históriu. V tejto prednáške sa tieto skryté "programy" pokúsime poodkryť a spoločne sa zamyslieť nad tým, ako sa dnes podniká a kadiaľ sa v podnikaní vydať ďalej.
Tomáš Hajzler, PeopleComm, s.r.o.
12:15 - 13:15

Spoločný obed

13:15 - 14:15

Beseda o tom, ako podnikať v súlade s princípmi a dať do centra pozornosti človeka a prírodu

Ján Košturiak, Vladimír Maslák, Miroslav Saniga
14:15 - 14:30

Prestávka

14:30 - 15:10

Objavovanie talentov a radosti v podnikaní

Juraj Málik, Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
15:10 - 15:50

Správne rozhodovanie v podnikaní

Oldřich Kovář
15:50 - 16:30

Zdraví ľudia, zdravá firma a zdravá krajina

Ako inovovať kultúru prostredia v ktorom pracujeme tak, aby sme ostali zdraví? Kultúru, v ktorej zdravie nebude odsunuté na vedľajšiu koľaj na úkor produktivity? Pričom vysoká produktivita je paradoxne vedľajším produktom najmä vysokého zdravia.
Vlado Zlatoš
16:30 - 18:00

Prestávka na ubytovanie a networking

18:00 - 22:00

Večerný program s rautom

28.4.2022

09:00 - 09:30

Ako trafiť klinec po hlavičke – prekonávanie obmedzení v podniku a v živote

Ľubomír Klieštik, KAMENÁRSTVO Klieštik, s. r. o.
09:30 - 10:00

Líder, ktorý vychováva lídrov


• Hlavná úloha lídra
• Hlavné črty lídra, ktoré treba hľadať
• Na čo dať pozor?
Boris Gogola, GOTANA, s. r. o.
10:00 - 10:40

Ako prepojiť slovenských ovocinárov s podnikateľmi?


• Krátke predstavenie našej rodinnej farmy
• Rozmach ovocinárstva na SR
• Vytriezvenie po príchode obchodných reťazcov na SR
• Zmena klímy spojená s prírodnými katastrofami
• Večný optimizmus a boj s počasím, úradníkmi, s cenami vstupov, s cenami našich komodít
• Svetlo na konci tunela - e shop, samozbery, spolupráca s firmami, školské ovocie, ...
Emil Schultz, Emilove Sady, s.r.o.
10:40 - 11:10

Prestávka na kávu a networking

11:10 - 11:50

Autonómne a lokálne poľnohospodárstvo

Hlavné témy prednášky:
• Trendy v poľnohospodárstve
• Digitalizácia a jej prínosy
• Prínos autonómnej techniky
Vladimír Cviklovič, Slovenská poľnohospodárska univerzita
11:50 - 12:30

Nové technológie pre malých farmárov

Hlavné témy prednášky:
• Autonómia a robotizácia v poľnohospodárstve
• Modularita strojov v agropriemysle
• Technológie pre malých farmárov
Dušan Škoda, mraas s.r.o.
12:30 - 13:00

Ako sme na Slovensku začali recyklovať cigaretové ohorky?

Hlavné témy prednášky:
• Zelené inovácie
• Udržateľnosť vo firmách
• Odpadové hospodárstvo
Hugo Repáň, EcoButt s.r.o.
13:00 - 13:15

Ukončenie konferencie

Ján Košturiak

Rečníci a hostia

Vladimír Šucha - IPA SlovakiaVladimír ŠuchaZastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Vladimír je profesor a doktor vied, ktorý sa vypracoval na najvyššie postaveného Slováka v Bruseli a viedol 3700 ľudí v Spoločnom výskumnom centre EÚ. Vrátil sa na Slovensko, aby ho pomáhal zmeniť na krajinu inovácií.
Stanislav Martinec - IPA SlovakiaStanislav MartinecMajiteľ, CEO, KOMA MODULAR s.r.o.
V roku 1992 založil firmu KOMA MODULAR zameranú pôvodne na kontajnerovú, neskôr na modulárnu výstavbu. Firmu vybudoval na pilieroch ako je kvalita, inovácie, architektúra, ale tiež na hodnotách poctivého prístupu a čestnosti. Vďaka tomu neustále posúva hranice modularity a spoločne pod značkou KOMA má za sebou komplikované projekty výstavby, ako je približne 100 školských zariadení po celej Európe, architektonicky ocenený EXPO pavilón v Miláne 2015, prvý modulárny nemocničný pavilón v ČR a teraz napríklad výstavbu siete modulárnych letísk v Senegale ako svetovú raritu. S modularitou pracuje ako s novou výzvou dnešného sveta pre zjednodušovanie s uplatnením v iných oboroch života.
Miroslav Saniga - IPA SlovakiaMiroslav SanigaVedecký pracovník, SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Pracoval ako ochranca prírody v Národnom parku Malá Fatra. Od roku 1993 pôsobí v Ústave Ekológie lesa SAV. Je zanieteným popularizátorom vedy. Vyšlo mu 19 kníh pre deti a 56 populárno-náučných publikácií pre dospelých čitateľov. Publikoval viac ako 2500 populárno-vedeckých článkov, v rozhlase odznelo cez 5500 jeho náučných príspevkov. Vybudoval celosvetovo jedinečný „Rozprávkový vtáčí raj". Jeho celoživotným poslaním je ochrana a výskum Murárika červenokrídlého a Hlucháňa hôrneho. Jeho rozsiahlu tvorbu charakterizuje vrúcna, stupňujúca sa láska ku všetkému živému i neživému na Zemi a hlboká pokora pred Božím stvoriteľským dielom.
Vlado Zlatoš - IPA SlovakiaVlado ZlatošPodnikateľ a expert na udržateľnú životosprávu
Športovec, tréner, expert na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu. Spolu s manželkou je autorom mnohých vlastných produktov a stovák bezplatných článkov na blogu - jeden z najčítanejších i najvýživnejších na slovenskom internete. Jeho celoživotná filozofia sa točí okolo hesla: "Staň sa lepšou verziou samého seba". Poslaním je formovať kultúru výživného pohybu a kultúru funkčného stravovania. Je zakladateľom a spoluzakladateľom viacerých firiem a spoločností, ktoré prevádzkujú inovatívne projekty.
Tomáš Hajzler - IPA SlovakiaTomáš HajzlerZakladateľ, PeopleComm s.r.o.
Tomáš sa venuje témam práce a budúcnosti podnikania. Stojí za hnutím "Svoboda v práci" - koncepcia slobodnej firmy. Je spoluzakladateľom spoločenstva organizácií "Slušná firma" a "PeopleComm", ktoré vedie s víziou najekologickejšieho európskeho nakladateľstva s cieľom prispieť k zmene spôsobu, akým sa v Česku a na Slovensku podniká a pracuje. Stál pri zrode skupiny "KPZ", prvého českého spolkového potravinového obchodu "Obživa" ako aj projektu "Zpátky k jídlu".
Vladimír Maslák - IPA SlovakiaVladimír MaslákObčianske združenie Dobrý Pastier
Realizátor myšlienky pomoci slabším a odstrčeným, osobám bez úcty k sebe, k životu, k druhým.
Josef Dvořáček - IPA SlovakiaJosef DvořáčekKonateľ, Sonnentor s. r. o.
Josef je spolumajiteľ a riaditeľ spoločnosti Sonnentor s.r.o., ktorá je lokálnym spracovateľom bylín, čaju a korenia z ekologického poľnohospodárstva. V Sonnentore nájdete veľa inšpirácií z trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Ak navštívite ich turistický projekt Bylinkový raj SONNENTOR v Čejkoviciach, určite na Vás dýchne ich originálna firemná kultúra. Firemné motto: "TADY ROSTE RADOST" vyjadruje, že cítia, že ich poslaním je v dnešnej dobe priniesť ľudom nadšenie z bylín, čaju, korenia a zo života vôbec.
Ľubomír Klieštik - IPA SlovakiaĽubomír KlieštikKonateľ, KAMENÁRSTVO Klieštik, s. r. o.
Kamenár z Čadce, ktorý pochopil Teóriu obmedzení a dokázal urobiť premyslené kroky k tomu, aby počas dvoch rokov, keď musel prekonávať aj osobné problémy vo svojej deväťčlennej rodine, premenil svoju firmu zo straty do zisku.
Boris Gogola - IPA SlovakiaBoris GogolaKonateľ / riaditeľ, GOTANA,s.r.o.
Od roku 2009 sa venuje zakladaniu a prevádzkovaniu internetových obchodov. Ako trhový líder v strednej Európe spája vo svojom projekte takoy.sk zdanlivo nespojiteľné svety – umelecké návrhárstvo látok a pragmatický svet e-commerce, dátovej analytiky a výkonnostného marketingu. Pomocou úspešnej implementácie princípov, ako sú hodnotové podnikanie, slúžiace líderstvo a osobnostný rozvoj, zaznamenala jeho firma prudký rast. Tieto princípy tiež vyučuje.
Oldřich Kovář - IPA SlovakiaOldřich KovářFilozof a mentor
Dlhoročný topmanažér a bývalý majiteľ nadnárodnej firmy, inovátor, mentor, honorárny konzul. Autor kníh Rozhodovanie a Architektúra života. Pôsobisko: Slovensko, Česká republika, Čína, Taiwan, Južná Kórea, Hong Kong. V súčasnosti sa venuje revitalizáciám firiem, prednáškam ako i koučovaniu manažérov.
Juraj Málik - IPA SlovakiaJuraj MálikMajiteľ , Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Juraj je bývalý žilinský basketbalista, žije v Prahe a rozvíja spoločnosť Poradca podnikateľa. Založil mnohé úspešné firmy, v ktorých dáva možnosť vyniknúť svojim spolupracovníkom. Píše knihy a pomáha druhým objaviť a rozvinúť svoj talent.
Emil Schultz - IPA SlovakiaEmil SchultzKonateľ, Emilove Sady, s.r.o.
Absolvent strednej záhradníckej školy v Malinove- odbor ovocinárstvo a SPU v Nitre, tak isto odbor ovocinárstvo. Aj napriek tomu, že ho otec viedol k ovocinárstvu od útleho veku, stále mal pred očami len šport. Až po študijnom pobyte v Austrálii pochopil, že chce byt ovocinárom, vtedy už v ich rodinnej farme. Aj napriek ťažkostiam svoje rozhodnutie nikdy neoľutoval. Vďaka spolupracovníkom, partnerom si myslí, že vytvára hodnoty a hlavne dodáva zdravie svojim zákazníkom.
Dušan Škoda - IPA SlovakiaDušan Škodamraas s.r.o.
 Snažíme sa zjednodušiť ľuďom prácu vývojom a výrobou modulárnych autonómnych strojov a špeciálnych zariadení pre stavebný a poľnohospodársky priemysel.
Vladimír Cviklovič - IPA SlovakiaVladimír CviklovičSlovenská poľnohospodárska univerzita
Vladimír Cviklovič sa odborne špecializuje na výskum a vývoj v oblasti riadiacich systémov. Zameriava sa na riadenie v autonómnej mobilnej robotike, čo sa pretavilo do realizácie autonómneho mobilného robota SaMoRob. Pôsobí vo funkcii docenta v ÚEAIF na TF v SPU v Nitre. Pri prednáškovej, no najmä výskumnej činnosti využíva svoje praktické skúsenosti nadobudnuté prácou v súkromnom sektore. Svoj inovatívny potenciál ako pôvodca pretavil do takmer dvadsiatich predmetov priemyselného vlastníctva.
Ján Košturiak - IPA SlovakiaJán KošturiakIPA Slovakia, s.r.o.
Stál pri zrode a rozvoji nejednej firmy na Slovensku i v zahraničí. Spolumajiteľ firmy IPA Slovakia, s.r.o., zakladateľ Podnikateľskej univerzity, garant konferencie "Podnikatelia, spojte sa!" a autor viacerých kníh. Je spoluzakladateľom "Akadémie Dobrého pastiera". Majitelia firiem majú skúsenosť, že keď hovorí o podnikaní, treba pozorne počúvať.
Hugo Repáň - IPA SlovakiaHugo RepáňZakladateľ, CEO, EcoButt s.r.o.
Ako študent založil environmentálny startup EcoButt a zapája veľké spoločnosti do projektu recyklácie cigaretových ohorkov. Z cigaretového odpadu vo firme EcoButt s.r.o vyrábajú jedinečný ekologický produkt na výrobu asfaltových zmesí. Nahrádzajú bežne používanú celulózu a tak šetria stromy a zároveň používajú nepotrebný odpad, ktorý by inak putoval na skládky odpadov alebo do spaľovne.