Utorok 24. 04. 2018

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:10

Otvorenie konferencie

Ján Košturiak
09:10 - 10:15

Príprava na nový svet - integrácia technológií

Milan Zelený
10:15 - 10:45

Vízia budúcnosti priemyselnej výroby

Libor Witassek
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 11:45

Modulárny svet

Stanislav Martinec
11:45 - 12:15

Nové materiály a technológie – príležitosti pre slovenské firmy

Tibor Donič
12:15 - 13:15

Obed

13:15 - 14:45

Workshop Design Sprint - Riešenie podnikateľskej výzvy

Marcel Rypák
14:45 - 15:15

Prestávka na kávu a networking

15:15 - 15:45

Rast a transformácia podniku

Miloš Gregor
Marek Kyseľ
15:45 - 16:15

Rodinná firma a hodnoty rodiny vo firme

Kristína Lang
16:15 - 17:15

Digitálny ekosystém a inovácie predaja

Vojtěch Pastorčák
17:15 - 18:00

Prestávka na ubytovanie sa a networking

18:00 - 22:00

Večerný program

Diskusia s hosťami na témy Šport a biznis (Anton Šťastný, bývalý hokejista a zakladateľ firmy Evergreen) a Podnikanie s ľuďmi na okraji spoločnosti (Vladimír Maslák, zakladateľ OZ Dobrý pastier). Sprievodný program: hudobné vystúpenie skupiny Podnikateľskej univerzity.
Anton Šťastný, Vladimír Maslák

Streda 25. 04. 2018

09:00 - 09:30

Siete podnikateľov a nové formy spolupráce a zdieľania zdrojov a znalostí

Rád vytvára siete, ktoré umožňujú hľadať skratky, ktoré sú v dnešnej rýchlej dobe potrebné k akcelerácii nápadov ako rozvoju businessu. Baví ho pozerať a učiť sa z obzorov, ktoré sú mimo náš rámec či našu bublinu. Rád pomáha tomu, aby ľudia využívali svoj dar na maximum a spolutvorili s ľuďmi, ktorí sú hodnotovo na rovnakej vlne a nebojí sa povedať „neviem“.
Jan Mašek
09:30 - 10:00

Ako predávať kvety do celého sveta?

Miroslav Očenáš
10:00 - 10:30

Spolupráca a prepájanie svetov – zhrnutie

Ján Košturiak
11:00 - 12:30

Workshop – siete spolupráce a podnikové ekosystémy, Podnikateľská univerzita a zdieľanie znalostí a zdrojov

Marcel Rypák