Ukážka programu 2019 / PROGRAM NA ROK 2020 PRIPRAVUJEME

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:10

Otvorenie konferencie

09:10 - 09:30

Keď menej je viac

Ján Košturiak bude hovoriť o tom ako nemrhať časom na zbytočné veci a ako zjednodušovať svoj život a prácu koncentráciou sa na podstatu.
Ján Košturiak, IPA Slovakia, s.r.o.
09:30 - 09:50

Každá zmena sa začína prvým krokom

V množstve informácií ťažko hľadáme priority a strácame sústredenie. Soňa bude hovoriť o tom ako si udržať jasné smerovanie a chuť robiť každý deň to, čo je dôležité. Zmena je cesta, ktorá začína prvým krokom.
Soňa Ondrejková, Rozhybbiznis.sk
09:50 - 10:10

Moja podnikateľská cesta

Podnikateľ Ľubomír Švec, ktorý bez zahraničného kapitálu a politického krytia vybudoval firmu, kde pracuje vyše 450 ľudí bude hovoriť o pretváraní tradičného podniku na inovačnú firmu.
Ľubomír Švec, ŠVEC a SPOL, s.r.o.
10:10 - 10:40

Prestávka na kávu a networking

10:40 - 11:00

Ako doťahovať veci do konca

Ivana bude hovoriť o tom, ako spojiť kreativitu s disciplínou a doťahovaním detailov do konca.
Ivana Rosová, IvanaRosova Fashion Group s.r.o.
11:00 - 11:20

Hlboká práca

Průlet mozkem? Jirka Doležal, zakladateľ spoločnosti Doller vysvetlí pojmy ako je hlboká práca, či moderná prázdnota. Ponúkne praktické tipy ako aplikovať hlbokú prácu do pracovných návykov.
Jirka Doležal, Doller
11:20 - 11:40

Úspešná stratégia je iná - a deje sa každý deň

Roman Stupka sa bude venovať bodom:
• Ciele nie sú stratégie!
• Rok dopredu nestačí...
• Vie klient čo chce?
• V čom sme naozaj iní...
• Ktoré priority sú prioritné?
Roman Stupka, PeStratEx s.r.o.
11:40 - 12:00

Teória obmedzení v mojej firme

V živote sú chvíle, keď si uvedomujeme, že zúfalo potrebujeme správne "trafiť klinec po hlavičke", lebo už nemáme čas na ďalšie chyby. Ľubo, kamenár z Čadce, pochopil Teóriu obmedzení a dokázal urobiť premyslené kroky k tomu, aby počas dvoch rokov, keď musel prekonávať aj osobné problémy vo svojej deväťčlennej rodine, premenil svoju firmu zo straty do zisku.
Ľubomír Klieštik, KAMENÁRSTVO Klieštik, s.r.o.
12:00 - 13:00

Spoločný obed

13:00 - 14:00

Ako objaviť skryté zdroje rastu v podnikateľskom modeli firmy?

Workshop
• Čo je motor rastu a ako vplýva na rast a profitabilitu firmy?
• Ako identifikovať motory rastu v obchodnom modely firmy?
• Ktoré hlavné faktory ovplyvňuju výkon motora?
• Ako použit Gamified Startup Toolkit na navrhnutie a vytvorenie motorov,
ktoré fungujú?
Michal Jirásek, Gamified Startup
14:00 - 14:30

Prestávka na kávu a networking

14:30 - 15:30

Ako vidia svet podnikania manželky úspešných podnikateľov?

Moderovaná diskusia
• Ako sa žije s podnikateľom?
• Aké je dôležité rodinné zázemie pre výkon podnikateľa?
• Ako podnikanie ovplyvňuje fungovanie celej rodiny?
• Je možné vytvoriť harmonicky fungujúce rodinné prostredie aj pri podnikaní?
Martina Stupková, Zdenka Gabošová, Helenka Salajová, Janka Klieštiková
15:30 - 16:00

Prestávka na kávu a networking

16:00 - 17:00

Pád ako šanca - spiritualita v podnikaní

Moderovaná diskusia
• Podnikanie s ľuďmi na okraji spoločnosti
• Spiritualita v podnikaní
• Prekonávanie prekážok a pád ako šanca
• Regula sv. Benedikta a podnikanie v spoločenstve mníchov
Ján Hodoň, Peter Gombita, Igor Hajas, Vladimír Maslák
Ján Hodoň schudol 187 kilogramov a dnes sa venuje športu, otužovaniu a pomáha ľuďom s veľkou nadváhou zbaviť sa svojho hendikepu. Peter Gombita, zakladateľ komunity ľudí na okraji spoločnosti Oáza v Košiciach, šesťdesiatročný kňaz, ktorý si rozdelil cestu z Košíc do Ríma na 42 kilometrové etapy a dvakrát prebehol túto trasu za chudobných ľudí, ktorým pomáha. Igor Hajas, OSB, benediktínsky mních, ktorý nám bude rozprávať o Benediktínskej regule, ktorá pomáha od šiesteho storočia rozvíjať podnikanie v kláštoroch podľa hesla Ora et Labora – modli sa a pracuj. Vladimír Maslák, kňaz, ktorý podniká so 430 ľuďmi na okraji spoločnosti v OZ Dobrý Pastier a vracia ich do života.
17:00 - 18:00

Prestávka na ubytovanie sa a networking

18:00 - 22:00

Večerný program s rautom

Výstúpia hudobníci, ktorí žijú v komunitách Oáza Košice a OZ Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, ktoré založili Peter Gombita a Vladimír Maslák

Streda 17. 04. 2019

09:00 - 09:20

Cesta k poctivej čokoláde

Karol Stýblo rozumie kakaovým farmám v Južnej Amerike, študoval výrobu čokolády u najlepších majstrov, vymýšľa a vyrába poctivú čokoládu Lyra Chocolate, s ktorou preniká do sveta. Podelí sa aj o skúsenosti z toho, ako neúspechy ukazujú cestu.
Karol Stýblo, LYRA CHOCOLATE s.r.o.
09:20 - 09:40

Môj život s Treskou - slúž a hraj sa

Marián Beniač, podnikateľ, inovátor a manažér, ktorý si na dôchodku plní svoje sny v nových podnikateľských projektoch – Agrokruh, Pre Alina a ďalších. Bude hovoriť o tom, ako je dôležité v živote stretnúť správnych ľudí, o čistej zemi, potravinách a vzťahoch.
Marián Beniač
09:40 - 10:00

Siete spolupráce

Radoslav Mizera sa bude venovať témam ako je budúcnosť práce a virtuálna spolupráca, otvorené inovačné ekosystémy a prepájanie odborníkov nezávisle od miesta a času.
Radoslav Mizera, Solved, s.r.o.
10:00 - 10:20

Firma v digitálnej ére

Daniel Levársky a Ľuboš Kosík predstavia celosvetovú platformu DealUnity, ktorú vybudovali pre digitálne obchodovanie. Vysvetlia ako táto platforma umožňuje firmám spolupracovať s firmami v spoločných biznisových aktivitách, a ako umožňujú budovať digitálne biznis modely prostredníctvom modulárnych business-process-as-a-service aplikácií.
Daniel Levársky, DealUnity, s.r.o.
Ľuboš Kosík, DealUnity, s.r.o.
10:20 - 11:00

Prestávka na kávu a networking

11:00 - 12:00

Praktický príklad podnikateľského modelu

Workshop
• Príklad konkrétneho motora rastu v reálnej firme.
• Ako systematicky budovať rast a identifikovať zlepšenia na vlastnom podnikaní?
• Ako opravovať a ako predchádzať opakovaným zlyhaniam v podnikaní a prinášať očakávané výsledky?
Marcel Rypák, IPA Slovakia, s.r.o.
12:00 - 12:30

Zhrnutie a ukončenie konferencie

Zmena programu vyhradená.