2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022    

2019

 1. Keď menej je viac, Ján Košturiak, IPA Slovakia, s.r.o.
 2. Každá zmena sa začína prvým krokom, Soňa Ondrejková, Rozhybbiznis.sk
 3. Moja podnikateľská cesta, Ľubomír Švec, ŠVEC a SPOL, s.r.o.
 4. Ako doťahovať veci do konca, Ivana Rosová, IvanaRosova Fashion Group s.r.o.
 5. Hlboká práca, Jirka Doležal, Doller
 6. Úspešná stratégia je iná - a deje sa každý deň, Roman Stupka, PeStratEx s.r.o.
 7. Teória obmedzení v mojej firme, Ľubomír Klieštik, KAMENÁRSTVO Klieštik, s.r.o.
 8. Ako objaviť skryté zdroje rastu v podnikateľskom modeli firmy?, Michal Jirásek, Gamified Startup
 9. Ako vidia svet podnikania manželky úspešných podnikateľov?, Martina Stupková, Zdenka Gabošová, Helenka Salajová, Janka Klieštiková
 10. Pád ako šanca - spiritualita v podnikaní, Ján Hodoň, Peter Gombita, Igor Hajas, Vladimír Maslák
 11. Cesta k poctivej čokoláde, Karol Stýblo, LYRA CHOCOLATE s.r.o.
 12. Môj život s Treskou - slúž a hraj sa, Marián Beniač
 13. Siete spolupráce, Radoslav Mizera, Solved, s.r.o.
 14. Firma v digitálnej ére, Daniel Levársky a Ľuboš Kosík, DealUnity, s.r.o.
 15. Praktický príklad podnikateľského modelu, Marcel Rypák, IPA Slovakia, s.r.o.

2020

Vzhľadom na situáciu spojenú s vypuknitím COVID 19 bol formát konferencie zmenený. Pripravili sme videá s rečníkmi, ktoré bolo možné pozrieť prostredníctvom Predplatného IPA.
 1. ŠVEC GROUP podnik ako sieť autonómnych jednotiek, Miloš Olejár, ŠVEC GROUP, s.r.o.
 2. COVID - 19 a čo po ňom?, Vladimír Šucha, Európska komisia
 3. Krátke príbehy z našej cesty k slobodnej firme, Jaroslav, Rybák, ASTON ITM, s.r.o.
 4. Rôzne typy osobností a spolupráca s nimi, Petra Kaločayová, CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske
 5. Ako sa vyhnúť rizikám v medzinárodnej preprave a logistike, Miroslav Srogoň, HANSEATIC Slovakia, s.r.o.
 6. Bylinková spolupráce na moravském venkově, Josef Dvořáček, SONNENTOR, s.r.o.
 7. Budovanie firemnej komunity a prostredia spolupodnikateľstva, Leoš Jiřele, SOLEA CZ výrobní družstvo
 8. Platformy spolupráce, Ján Košturiak, IPA Slovakia, s.r.o.
 9. Podnikanie ako nástroj na zmenu sveta, Tomáš Hajzler, PeopleComm, s.r.o.
 10. Práca v komunitách s ľuďmi na okraji, Tadeáš Gavala, Ceferino, s.r.o.
 11. Ako vytvárať siete spolupodnikateľov, Juraj Málik, Poradca podnikateľa, s.r.o.
 12. Ako si získať generáciu What?, Jaroslav Dodok, Mavio Media, s.r.o.
 13. Budovanie a udržiavanie dlhodobých obchodných partnerstviev, Ladislav Gabčo, 4lean, s.r.o.
 14. Ako organizovať jeden tím na troch kontinentoch?, Roman Lisičan, TECHNIA Slovakia, s.r.o.