2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013    

2019

 1. Keď menej je viac, Ján Košturiak, IPA Slovakia, s.r.o.
 2. Každá zmena sa začína prvým krokom, Soňa Ondrejková, Rozhybbiznis.sk
 3. Moja podnikateľská cesta, Ľubomír Švec, ŠVEC a SPOL, s.r.o.
 4. Ako doťahovať veci do konca, Ivana Rosová, IvanaRosova Fashion Group s.r.o.
 5. Hlboká práca, Jirka Doležal, Doller
 6. Úspešná stratégia je iná - a deje sa každý deň, Roman Stupka, PeStratEx s.r.o.
 7. Teória obmedzení v mojej firme, Ľubomír Klieštik, KAMENÁRSTVO Klieštik, s.r.o.
 8. Ako objaviť skryté zdroje rastu v podnikateľskom modeli firmy?, Michal Jirásek, Gamified Startup
 9. Ako vidia svet podnikania manželky úspešných podnikateľov?, Martina Stupková, Zdenka Gabošová, Helenka Salajová, Janka Klieštiková
 10. Pád ako šanca - spiritualita v podnikaní, Ján Hodoň, Peter Gombita, Igor Hajas, Vladimír Maslák
 11. Cesta k poctivej čokoláde, Karol Stýblo, LYRA CHOCOLATE s.r.o.
 12. Môj život s Treskou - slúž a hraj sa, Marián Beniač
 13. Siete spolupráce, Radoslav Mizera, Solved, s.r.o.
 14. Firma v digitálnej ére, Daniel Levársky a Ľuboš Kosík, DealUnity, s.r.o.
 15. Praktický príklad podnikateľského modelu, Marcel Rypák, IPA Slovakia, s.r.o.

2018

 1. Príprava na nový svet - integrácia technológií, Milan Zelený
 2. Vízia budúcnosti priemyselnej výroby, Libor Witassek
 3. Modulárny svet, Stanislav Martinec
 4. Nové materiály a technológie – príležitosti pre slovenské firmy, Tibor Donič
 5. Rast a transformácia podniku, Miloš Gregor
 6. Rodinná firma a hodnoty rodiny vo firme, Kristína Lang
 7. Digitálny ekosystém a inovácie predaja, Vojtěch Pastorčák
 8. Siete podnikateľov a nové formy spolupráce a zdieľania zdrojov a znalostí, Jan Mašek
 9. Ako predávať kvety do celého, Miroslav Očenáš
 10. Spolupráca a prepájanie svetov, Ján Košturiak
 11. Workshop – siete spolupráce a podnikové ekosystémy - Design Sprint - Marcel Rypák