Podnikatelia, spojte sa!28. - 29. 4. 2020 ŽilinaKonferencia, na ktorej objavíte dôležité veci vo vašom podnikaní...

Ján Košturiak, moderátor z IPA Slovakia, ktorý bude hovoriť o tom, ako nemrhať časom na zbytočné veci a ako zjednodušovať svoj život a prácu.

Na konferencii Podnikatelia, spojte sa! sa stretávajú podnikatelia z rôznych oblastí, ale aj ľudia, ktorí sa venujú sociálnej práci, umeniu alebo športu. Ich spoločným znakom je, že ich baví to, čo robia, venujú sa svojej práci naplno, prekonávajú prekážky a neustále sa ućia nové veci.

Podnikatelia sa spájajú, vytvárajú silnú sieť a menia svet okolo seba.

 

Čo vás čaká na konferencii?

Prednášky
Workshopy
Moderované diskusie
∞ inšpirácií
1 večerný program
100 účastníkov

Napísali o konferencii

Super, získal som iný pohľad na podnikanie, uvedomil som si, že máte skvelý systém - vo firme, veľakrát som nerozumel problémom iných firiem, ale uvedomil som si aj priestor na zlepšenie.
Michal Mitrenga Oblastný riaditeľ, SOPHISTIC PRO finance, a.s.
Vynikajúci obsah. Skvelé a otvorené diskusie. Osobne pre mňa je to ďalšie otvorenie očí a nabitie pozitívnym myslením.
Roman Kuchař Commercial Project Manager, Siemens, s.r.o.
Výborne zorganizovaná konferencia. Príspevky rečníkov boli pre mňa obohacujúce, motivujúce, lebo súviseli s trendami, ktoré pre nás - podnikateľov môžu byť obrovskými príležitosťami. Veľmi pekne ďakujem!
Romana Machová Konateľka, Trnavské Športové Centrum, s.r.o.

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina