Zmena formy konferencie a programu je v zhľadom k opatreniam ohľadom COVID 19 vyhradená. Súčasťou konferencie je foto a video záznam akcie. Výstupy používame na marketingové účely IPA Slovakia. Registráciou na konferenciu súhlasíte s použitím fotografií a video záznamu pre marketingové účely spoločnosti IPA Slovakia. V prípade, že nesúhlasíte, napíšte nám na e-mail konferencia@ipaslovakia.sk.
1. Účastníci>2. Objednávateľ>3. Rekapitulácia
Do 30.9. 2021

Počet objednaných lístkov
1

Celková cena
320 € bez DPH

Zľavový kód


Účastník 1  Kontaktná osoba, ak je iná ako účastník konferencie    


Kontaktnej osobe zasielame potvrdenie o záväznom prihlásení a zálohovú faktúru. Obdrží tiež kópiu ogranizačných informácií, ktoré zasielame účastníkom.

Pokračovať ako:

Položky označené s * sú povinné.